Bocskaikert Község Önkormányzata

Poroszlay u. 20. 4241 Bocskaikert 
+3652583450
www.bocskaikert.hu
polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu