Felhasználói feltételek a www.cegter.hu

1. Definíciók
ÁSZF- Általános Szerződési Feltételek.
Cégtér - keresését teszi lehetővé a vállalatok vagy intézmények megnevezés, ipari vagy üzleti területen, ami által működtetett Imago! C. H. Kft
ImaGo! Company Hungary Kft székhelye 1067 Budapest Teréz körút 46 4. em. Adószáma:
Adatbázis – az adatok gyűjteményét jelenti, melyeket egy adott módszer alapján gyűjtenek. Egyénileg megvalósítható, elektronikus eszközök segítségével, melyek aktuális lengyel cégek, - vállalatok adatait tartalmazzák, és a Cégtér elnevezést kapta, melyhez kizárólagos joga az ImaGO! C. H. Kft – nek van!
Adatbázis – az adatok gyűjteményét jelenti, melyeket egy adott módszer alapján gyűjtenek. Egyénileg megvalósítható, elektronikus eszközök segítségével, melyek aktuális lengyel cégek, - vállalatok adatait tartalmazzák, és a cégtér elnevezést kapta, melyhez kizárólagos joga az ImaGO! Company Hungary Kft– nek van!
Felhasználói állványok minden ember, aki használja a Szolgáltatást minden lehetséges módon.
Keresőmarketing - olyan eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lekérdezés adatait, amely az adatbázisban szereplő.

2. Általános rendelkezések
2.1 A jelen Szabályzat célja, hogy a Felhasználók jogszerűen használhassák a Weboldalt. A benne megtalálható szabályok, főleg a Weboldal által felhalmozott és feldolgozott személyes adatok védelmét biztosítják, valamint a Felhasználók magánéletét.
2.2 Az összes a cég vagy vállalat által átadott anyag magántulajdont képez és jogi védelem alatt áll. Tilos ezek másolása, reprodukálása, harmadik felek számára elérhetővé tétele, valamint információs céloktól eltérő célokra való felhasználása a Cég előzetes beleegyezése nélkül.
2.3 A Weboldal Felhasználói névtelenek maradnak. A Felhasználókkal kapcsolatos információkat, melyek a rendszer naplókban találhatók (dátum, kapcsolási idő, IP cím és egyebek) csak az ImaGO! használhatja fel, vagy más jogalanyok technikai célokra, főleg az általános statisztikai adatok felhalmozásával kapcsolatban, melyek elengedhetetlenek az alábbi Weboldal működéséhez, valamint a szerverek adminisztrációjához.
2.4 A Weboldal Felhasználóinak, akik a Cégtér linket használják, lehetőségük van ingyenesen regisztrálni, aminek köszönhetően elérhetővé vállnak a Weboldal szolgáltatásai. A regisztrációhoz szükség van a regisztrációs űrlap kitöltésére, mely tartalmazza a Felhasználó adatait, e-mail címét, melynek köszönhetően biztosított a kapcsolattartás a Felhasználóval azért, hogy a megjelenő tartalmakat a Felhasználó igényeihez lehessen igazítani. A Felhasználó által megadott adatok összhangban a személyes adatok védelméről szóló 1997 augusztus 29-ei törvénynek megfelelően kerülnek feldolgozásra (szöveg megegyezik a: DZ.U.02.101.926 módosítással), statisztikai, adminisztrációs és marketing célokra (ezen belül reklám , piac- és viselkedéskutatás céljából, valamint a Felhasználók preferenciájával kapcsolatosan. Az ImaGo! az eredményeket a későbbiekben a minőség javításának céljából használja fel!) A felhasználónak jogában áll betekinteni és módosítani az adatait.
2.5 Az ImaGO! a már működő Weboldal keretein belül együttműködik olyan üzleti partnerekkel, akik saját tartalmakat vagy szolgáltatásokat nyújtanak a Felhasználók számára. A Felhasználók használhatják az általuk nyújtott szolgáltatásokat azzal a megjegyzéssel, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz melyeket az ImaGO! üzleti partnerei nyújtanak különböző Szabályzatok feltételei érvényesek.
2.6 Az ImaGO! fenntartja magának a jogot, ahhoz, hogy döntsön és módosíthassa a Weboldal tartalmát. A Weboldalt igénybe vevő Felhasználóknak kizárólag használati joguk van az ImaGO! és/vagy partnerei által közzétett tartalmakkal kapcsolatban, a Szabályzatban megtalálható előírásoknak megfelelően. Nincsenek feljogosítva arra, hogy beavatkozzanak, vagy módosítsák annak tartalmát.
2.7. Elfogadva az Általános Szerződési Feltételeket, elfogadja, hogy annak szigorú betartását.

3. Felelősség a szolgáltatás használatának
3.1. Imago! Fenntartjuk a jogot, hogy a tartalom és elrendezés a szolgáltatás, valamint azzal, hogy felfüggeszti tevékenységét.
3.2 Elfogadva a Weboldal Szabályzatát, a Felhasználó kijelenti, hogy a Weboldalt az alábbi Szabályzatnak, a vonatkozó törvényeknek és a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően fogja használni, tiszteletben tartva a szellemi tulajdonjogokat.
3.3. Imago! Fenntartjuk a jogot, hogy a tartalom és elrendezés a szolgáltatás, valamint azzal, hogy felfüggeszti tevékenységét.
3.4 Az ImaGO! nem garantálja azt, hogy a Felhasználó keresési eredménye meg fog felelni az elvárásainak, mind az érdemi, mind a megszerzett tartalom hasznosságát illetően.
3.5 Az ImaGO! nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó által a Weboldalon keresztül megszerzett információk eredményéért, főleg a meghozott döntések következményeiért.
3.6 Az ImaGO! nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalak működéséért, vagy az ImaGO! partnerei által nyújtott tartalmakért, beleértve a személyes adatok védelmét és a vonatkozó biztonsági normákat, amelyeket az adott oldalak kínálnak. Az erre vonatkozó igényeket kizárólag az ImaGO! partnereihez kell irányítani, azokhoz, akik az adott weboldal vagy az ott megjelenő tartalmakért felelősek.
3.7 Az ImaGO! nem vállal semmilyen felelősséget azokért a tranzakciókért, melyeket az ImaGO! partnerei szolgáltatnak! Az ezzel kapcsolatos követeléseket közvetlenül a szolgáltatást nyújtó partnerekhez kell irányítani, amelyikkel az Felhasználó közvetlenül bonyolította a tranzakciót.
3.8 Az ImaGO! nem vállal semmilyen felelősséget, ezen belül büntetőjogi, közigazgatási, vagy polgári felelősséget, azért, ha az Felhasználó nem a Szabályzatnak megfelelően használja a Weblapot, vagy nem tartja be a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
3.9 Az ImaGO! nem vállal semmilyen felelősséget a Weblaphoz való hozzáférés hiányáért, mely meghibásodásból, technikai okok miatt, vagy az internetszolgáltató szolgáltatás nyújtásából adódik, valamint az adatvesztésért, vagy vis maior esetén.
3.10 Az ImaGO! nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalt használó Felhasználók postafiókjainak működéséért. A Felhasználók kötelesek egy létező és aktuális e-mail címet használni az ImaGO!-val való levelezés során.
3.11 Tilos az összes olyan fellépés mely megnehezíti, vagy akadályozza a Weboldal megfelelő működését, beleértve azokat, melyek negatív hatást gyakorolnak az ImaGO! Weboldal arculatára. Az ilyen jellegű tevékenységeknél az ImaGO! fenntartja magának a jogot, ahhoz hogy megfelelő intézkedéseket tegyen a felmerülő károk javítása céljából.
3.12. Szolgáltatás felhasználói szigorúan tilos letölteni és újrafelhasználása az adatbázis honlapján.
3.13 Azok a cselekedetek, vagy mulasztások, melyeknek célja a Weboldal Szabályzatának megkerülése, a Szabályzat megsértésének minősülnek.

4. Szellemi tulajdonjogok
4.1 Az adatbázisokat illető jogok az ImaGO!-hoz tartoznak! A Felhasználók hozzáférhetnek, az Aleja Gospodarcza böngészőjén keresztül az Adatbázisban megtalálható adatokhoz. A böngészőn keresztül megszerzett adatokat nem lehet felhasználni egy másik adatbázis létrehozásához, vagy egy másik létező adatbázisba való integrálásra, vagy egyéb kereskedelmi forgalmazásra. Ezek az adatok nem használhatók fel a törvényeknek ellentétes módon, vagy nem a társadalmi együttélés elveinek megfelelően.
4.2 Bármilyen változtatásokat, módosításokat, vagy fejlesztéseket az adatbázisban, valamint egyéb vele kapcsolatos tevékenységeket, melyek nélkülözhetetlenek a szolgáltatás biztosításához csak az ImaGO! végezhet, vagy az ő nevében eljáró alanyok.
4.3 Az ImaGO! tájékoztat mindenkit, hogy a Weboldal szerzői jog alatt álló javakat,védjegyeket, valamint egyéb egyedi termékeket, ezen belül szövegeket, grafikákat és fényképeket tartalmaz és használ. A Weboldal által elfogadott tartalom tervezet, független tárgyát képezi a jogi védelemnek.
4.4 A Felhasználó kijelenti, hogy a Weboldalon elhelyezett logók, védjegyek, fényképek vagy grafikák elhelyezésekor rendelkezik szerzői jogokkal és azok felhasználása, nem sérti harmadik személyek jogait. A Felhasználó jogdíjmentesen, és nem kizárólagosan használati jogot engedélyez az ImaGO!-nak, a Weboldalon megjelenő logókra, grafikákra és fényképekre határozatlan időre. A kiadott engedély magában foglalja a jogot a megőrzésre, fényképészeti technikával reprodukcióra, vagy digitális mentésre, valamint egyéb reprodukciós lehetőségekre, a számítógép memóriájába és az ImaGO! adatgyűjteményébe való elmentésére, valamint nyilvános megosztásra számítógépes hálózatokon, vagy adatkommunikációban és internetes hálózatokban is.
Abban az esetben, ha a fent leírt kijelentés részben, vagy teljesen hamisnak bizonyul, a Felhasználó vállalja a felelősséget a harmadik fél követeléseivel szemben valamint átvállalja a károk és követelések megfizetését az ImaGO!-nak a fent leírt követelésekkel kapcsolatban. A Felhasználó kijelenti, hogy a közzétett logók, fényképek, vagy grafikák nem sértik a fennálló jogi normákat és a társadalmi együttélés elveit.
4.6 Azok a Felhasználók, akik tartalmakat tesznek közzé a Weboldalon keresztül, kijelentik, hogy engedélyezik azok felhasználását, az ImaGO! más Felhasználóinak személyes felhasználására, ezen felül engedélyezik azok másolását, feldolgozását, valamint nyilvános közzétételét az interneten.

5. Személyiadatok védelméről
5.1 Az ImaGO! kiköti, hogy a különböző tartalmak elérhetősége a Weboldalon keresztül, függhet a továbbított konkrét információktól, melyeknek lehet, de nem muszáj tartalmazniuk a személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében. Abban az esetben, ha a Felhasználótól személyes adatokat kell megszerezni a fent leírt személyes adatokat védő törvény értelmében, a Felhasználót tájékoztatni kell, az adatfeldolgozás módjáról és céljáról. A Felhasználónak bármikor jogában áll lemondani annak a Weboldalnak a szolgáltatásait, mely további adatok megadását kéri.
5.2 Az ImaGO! megtesz minden tőle telhetőt azoknak az adatoknak a gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban - melyek nem minősülnek személyes adatoknak, de a Felhasználó megadta őket – hogy tiszteletben tartsa a Felhasználó magánéletét. Az ImaGO! vállalja, hogy ezeket az adatokat, kizárólag statisztikai, adminisztrációs, marketing célokra fogja használni, valamint arra a célra, hogy a nyújtott szolgáltatásokat jobban személyre szabhassa.
5.3 A Felhasználó, elfogadja az oldal Szabályzatát, és felhatalmazza az ImaGO!-t arra, hogy továbbítsa a felhalmozott nem személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően, amelyről szó van az 5.1-es pontban, egy kimutatásban mely demográfiai szerkezeteket definiál, az ImaGO! ügyfelei/üzleti partnerei részére!
5.4 A Felhasználók kötelesek titokban tartani azokat a hozzáférési paramétereket, melyekkel a Weboldal személyes részei érhetők el, ezen belül a jelszót. A személyes adatok bármilyen nyilvános megosztása az interneten, kizárólag a Felhasználó saját felelősségére történik és ezeknek az adatoknak véletlenszerű felhasználását eredményezheti a Felhasználó által. Az ImaGO! lépéseket tehet ez ügyben.

6. Záró rendelkezések
6.1. Imago! Ő a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek bármikor.
6.2. A jelenlegi megfogalmazás szabályzat mindig a honlapon www.cegtar.hu
6.3. Ezek az előírások a magyar jog hatálya alá tartoznak.
6.4 Minden vizsgálatot folytassanak a Szolgáltatás kell irányítani a következő címre: 1067 Budapest teréz körút 46 4. em info@imagohu.com